Primera Fase

En aquesta fase, que es realitza a cada centre, podran prendre part en aquesta activitat tots els nois i noies que durant el curs 2014 / 2015 siguin alumnes d’un centre escolar de Catalunya en qualsevol d’aquests tres nivells: 6è d’EP, 1r d’ESO o 2n d’ESO.

Els nois i noies participants en aquesta fase ho faran en grups. Un grup pot estar format per 3 ó 4 alumnes, tots del mateix nivell educatiu i del mateix centre. El grup haurà de ser estable durant tot el desenvolupament d’aquesta fase. No hi ha limitació en el nombre de grups d’un mateix centre que vulguin participar-hi. Tots els nois i noies participants en aquesta fase rebran un diploma acreditatiu d’haver pres part en l’activitat. Cada grup haurà d’intentar resoldre els 3 problemes que es penjaran en aquest web en breu.

Cada grup haurà d’elaborar un informe amb la resolució de cadascun dels 3 problemes on es farà constar, a part de les dades identificaves dels membres del grup, les estratègies, experimentacions, reflexions, càlculs, verificacions,… que s’hagin dut a terme durant el procés de resolució. Aquest informe estarà clarament explicat i amb una presentació acurada. Aquests informes s’han d’enviar a l’associació en què s’ha fet la inscripció abans del dia 15 de febrer de 2015. També en aquesta data cal que ens hagueu comunicat la participació definitiva del vostre centre al Fem Matemàtiques 2015. per això us demanem que ompliu el següent formulari segons l’associació amb la que participeu:  

FORMULARIS PER LA CONFIRMACIÓ DEFINITIVA DE PARTICIPACIÓ

APMCM  –   ADEMGI  –  APaMMs   – ABEAM   –  Lleimat

 

 TAULA PER LA TRAMESA D’INFORMES

Associació Adreça Persona responsable e-mail
APMCM A l’atenció de Marià Cano      Ins “Sòl de Riu” Carrer Joan Maragall, s/n.43530 Alcanar. Francesc Reverter francesc.reverter@gmail.com
ADEMGI Apartat de correus 835
17080 Girona
 Paula López paula.lopez.serentill@gmail.com
APaMMs Cliqueu per veure les adreces dels CRP on podeu lliurar els dossiers Miquel Maydeu apamms@gmail.com
ABEAM Facultat de Matemàtiques i Estadística (UPC)
A l’atenció d’ABEAM (FEM MATEMÀTIQUES 2015)
C/ Pau Gargallo ,5
08028 BARCELONA
Mireia López mireia.lopez@gmail.com
Lleimat INS La MitjanaA l’atenció d’Alba CarrascoC/ Vicenç Ximenis s/n25005-Lleida Maite Llovera mllover1@xtec.cat

Acabat el termini de tramesa dels informes, els/les responsables de cada associació organitzadora seleccionaran els millors informes de cada nivell i ho comunicaran als centres. Els alumnes dels grups seleccionats passaran a la segona fase.

 

Patrocinadors Fem Matemàtiques 2015

logos

Segona fase fem Matemàtiques

Durant els mesos de març i abril se celebrarant les segones fases del Fem Matemàtiques.

 

 • APMCM:  El dimecres 15 d’abril a  l’Ins “Sòl de Riu” d’Alcanar.
 • ADEMGI: El dissabte 25 d’abril a Girona.
 • APaMMs: El dissabte 18 d’abril a l’Escola Municipal la Sínia de Cerdanyola del Vallès.
 • ABEAM:  El dissabte 25 d’abril a la Fundació Llor de Sant Boi de Llobregat.
 • LLEIMAT: El dimecres 15 d’abril a  l’INS La Mitjana de Lleida.

 

Final Fem Matemàtiques 2015

logo_fem_2015

Es celebrarà a Vic el dissabte 9 de maig!

Problemes del Fem Matemàtiques 1a FASE 2015

logo_fem_2015
Aquí podeu descarregar-vos els enunciats de la primera fase:

 

Dates importants FEM MATEMÀTIQUES 2015

 • Novembre de 2014: publicació del problemes de la primera fase en aquesta pàgina
 • Del 15 de novembre al 15 de desembre de 2014: preinscripció al FEM Matemàtiques 2015
 • 15 de febrer de 2015: data màxima de lliurament dels treballs a la vostra associació de referència i enviar el llistat d’alumnes participants.
 • Mes de març o abril: realització de la segona fase per part de cadascuna de les associacions que formen FEEMCAT
 • Cap al 12 de maig: celebració de la fase final càrrec de l’Associació de Professors i Mestres de Matemàtiques (APaMMs)
 • femmatesgral

Ja ha començat el Fem Matemàtiques 2015

logo_fem_2015

Animeu-vos a participar-hi!

Informació prèvia a la participació al Fem Matemàtiques 2015

 1. Abans de començar el desenvolupament de la primera fase del FM cada centre participant ha de decidir quina associació membre de la FEEMCAT vol utilitzar com a referència per la primera i, si escau, la segona fases.
 2. Cada professor/a responsable de la coordinació de l’activitat FM en el seu centre fa també d’interlocutor/a amb l’organització via correu electrònic. Totes les comunicacions amb els professors responsables dels centres es faran per correu electrònic, amb el coordinador de l’entitat de referència corresponent. Doneu doncs un correu electrònic vàlid ja que haureu de confirmar la preinscripció per correu electrònic.
 3. En cas que el centre o algun membre del professorat siguin socis d’alguna de les associacions de la FEEMCAT, la participació a l’activitat és gratuïta. En cas contrari caldrà abonar 30 € (per cada centre) al compte de la FEEMCAT: 2100 0435 56 0200190373 abans del 15 de desembre. Cal indicar en l’abonament o transferència bancària FM2015-NOM CENTRE com a ordenant de l’ingrés i enviar un missatge al tresorer de la FEEMCAT (tresorer@feemcat.org) confirmant que ja s’ha fet la transferència
 4. Desprès de la primera fase del FM, s’obrirà el termini per fer les inscripcions dels alumnes que hauran participat.

Preinscripció al Fem Matemàtiques 2015

Ja podeu preinscriure el vostre centre a través del formulari. Feu-ho a través de la vostra associació de referència.

Inscripcions APMCM: Associació de Professors de Matemàtiques de les Comarques Meridionals

Inscripcions ADEMGI: Associació d’Ensenyants de Matemàtiques de Girona

Inscripcions APaMMs: Associació de Professors i Mestres de Matemàtiques

Inscripcions ABEAM: Associació de Barcelona per a l’Estudi i l’Aprenentatge de les Matemàtiques.

Inscripcions LleiMat: Associació Lleimat

Problemes de la tercera fase.

Us adjuntem l’enllaç als problemes de la tercera fase.

Enunciats 1r d’ESO

Enunciats 6è de primària

individua 2n d’ESO enunciats

Prova pràctica

PROVA RÀPIDA-2014