Archive for Fem Matemàtiques 2017

FEM MATEMÀTIQUES 2017. DATES IMPORTANTS

  • Novembre de 2016: publicació del problemes de la primera fase en aquesta pàgina
  • Del 21 de novembre al 15 de desembre de 2016: Inscripció al FEM Matemàtiques 2017
  • 17 de febrer de 2017: data màxima de lliurament dels treballs a la vostra associació de referència i confirmar el nombre d’alumnat participant.
  • Mes de març o abril: realització de la segona fase per part de cadascuna de les associacions que formen FEEMCAT
  • 13 de maig: celebració de la fase final càrrec de l’Associació de Barcelona per a l’estudi i l’aprenentatge de les Matemàtiques (ABEAM)

FEM MATEMÀTIQUES 2017. INFORMACIONS PRÈVIES

  Què és el Fem Matemàtiques?

 

  • Abans de començar la primera fase del FM cada centre participant ha de decidir quina associació membre de la FEEMCAT vol utilitzar com a referència per la primera i, si escau, la segona fase.
  • Cada professor/a responsable de la coordinació de l’activitat FM en el seu centre fa d’interlocutor/a amb l’organització via correu electrònic. Totes les comunicacions amb els professors responsables dels centres es faran per correu electrònic, amb el coordinador de l’entitat de referència corresponent. Doneu un correu electrònic vàlid  quan feu la inscripció.
  • Si el centre o algun membre del professorat és soci d’alguna de les associacions de la FEEMCAT, la participació a l’activitat és gratuïta. En cas contrari caldrà abonar 30 € (per centre) al compte de la FEEMCAT: ES71 1465 0100 9219 0020 3968 abans del 15 de desembre. Cal indicar el concepte “FM seguit del codi de centre”. (NO ENVIEU missatge de confirmació).
  • Lliurats els informes de la primera fase del FM, s’obrirà un termini per confirmar la participació a aquesta fase.

FEM MATEMÀTIQUES 2018. INICI

 

Benvinguts al 

Què és?

Fase Primera

Fase Segona

 Fase Final

Associació Persona responsable e-mail
APMCM Carme Vicens mvicens7@xtec.cat
ADEMGI Paula López paula.lopez.serentill@gmail.com
APaMMs Miquel Maydeu apamms@gmail.com
ABEAM Tuti Comalat tuticomalat@gmail.com
Lleimat Joan Folguera jfolgue2@xtec.cat