Gestions

Us cal un rebut conforme heu fet el pagament dels 30€?

Cal que envieu un email a feemcat@gmail.com on hi hagi les dades següents:

  • Data de pagament
  • Nom i codi del centre
  • Adreça postal del centre
  • NIF del centre